Trở lại   Rao vặt - việc làm Sóc Trăng » THÔNG TIN VIỆC LÀM - ĐÀO TẠO » Nhà tuyển dụng

Viết bài mớiÐề tài đã khoá
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
Cũ 02-08-2010, 10:43 AM   #1
THÔNG TIN CHUNG
Thông tin thành viên Thông tin sản phẩm
Avatar của Admin
» Người đăng: Admin
» Cấp bậc: Ở Đợ Trưởng
» Tham gia: May 2010
» Đến từ: TP. Sóc Trăng
» Số bài viết: 626
» Shop: Admin
» ID Topic: 1002   
» Giá bán:
» Phạm vi bán: Sóc Trăng
» Số điện thoại:
Ngân hàng ABBANK Sóc Trăng tuyển dụng


THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG TẠI SÓC TRĂNG

1. Giám Đốc Chi Nhánh – CN Sóc Trăng
Các nhiệm vụ chính:
- Điều hành họat động kinh doanh của CN nhằm đạt chỉ tiêu kế họach do cấp trên giao
- Giám sát việc triển khai quy trình, quy chế, chính sách đảm bảo tính thống nhất, chuyên nghiệp, hiệu quả và tuân thủ tại CN.
- Quản lý phát triển khách hàng:
+ Duy trì và phát triển mạng lưới khách hàng cũ và mới của CN.
+ Tổ chức công tác bán hàng hiệu quả.
+ Tổ chức công tác sau bán hàng hiệu quả để tiếp thu ý kiến phản hồi.
- Quản lý lợi thế cạnh tranh trên thị trường:
+ Nâng cao phong cách phục vụ chuyên nghiệp và hòan thiện chất lượng phục vụ khách hàng.
+ Phối hợp với các Khối/Phòng/Ban để xây dựng, phát triển và triển khai các sản phẩm, dịch vụ mới nhằm tăng doanh thu, lợi nhuận và vị thế cạnh tranh của Ngân hàng.
- Giám sát và quản lý hiệu quả chi tiêu trong phạm vi ngân sách của CN
Yêu cầu:
- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành tài chính - ngân hàng, kinh tế, ngoại thương.
- Có ít nhất 6 năm kinh nghiệm làm tín dụng/ kế toán tài chính trong ngành tài chính, ngân hàng
- Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm ở vị trí quản lý
- Có kỹ năng lãnh đạo và hoạch định chiến lược
2.Phó Giám Đốc Quan hệ khách hàng – CN Sóc Trăng
Các nhiệm vụ chính:
- Điều hành và chỉ đạo hoạt động chung của Phòng Quan hệ khách hàng theo đúng pháp luật và quy định của ABBANK
- Lập Kế hoạch phát triển kinh doanh cho Phòng Quan hệ khách hàng theo kế hoạch kinh doanh của Giám đốc
- Lập và tổ chức thực hiện các kế hoạch Marketing phù hợp với chiến lược marketing của ABBANK
- Trực tiếp phát triển danh mục khách hàng, tăng dự nợ và lợi nhuận
- Kiểm soát các hồ sơ và trình cho các cấp có thẩm quyền phê duyệt
Yêu cầu:
- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành tài chính - ngân hàng, kinh tế, ngoại thương.
- Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm trong ngành ngân hàng, tại các đơn vị liên quan đến khách hàng cá nhân
- Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm ở vị trí quản lý
- Có kỹ năng đàm phán, thuyết phục, và phân tích tổng hợp
3. Trưởng Phòng Kế toán giao dịch & ngân quỹ - CN Sóc Trăng
Các nhiệm vụ chính:
- Quản lý và điều hành chung hoạt động Kế tóan – kho qũy tại Chi nhánh đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của pháp luật và quy trình quy chế ABBANK
- Giám sát các hoạt động kế tóan kho qũy và kiểm tra, kiểm soát chứng từ giao dịch kế toán tại Chi Nhánh các PGD trực thuộc sao cho đảm bảo tính chính xác và tuân thủ đúng quy trình nghiệp vụ, quy chế của ABBANK và Ngân hàng Nhà nước.
- Kiểm tra, đảm bảo việc thu chi tiền mặt cũng như việc tồn quỹ tại Chi Nhánh chính xác, an toàn.
- Kiểm soát chi tiêu tài chính nội bộ CN/SGD.
Yêu cầu:
- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành kế toán – tài chính
- Ít nhất 3 năm công tác trong lĩnh vực liên quan.
- Có chứng chỉ kế toán trưởng
- Có kinh nghiệm làm kế toán trưởng
- Có kinh nghiệm làm việc tại ngân hàng
4.Trưởng Phòng Quản lý tín dụng – CN Sóc Trăng
Các nhiệm vụ chính:
- Kiểm soát họat động tín dụng của phòng giao dịch nhằm đạt chỉ tiêu kế họach do cấp trên giao.
- Truyền đạt, đào tạo, triển khai quy trình, quy chế, chính sách cho nhân viên quan hệ khách hàng, quản lý tín dụng tại CN
- Triển khai định hướng Chính sách tín dụng của ABBANK cho nhân viên tín dụng và phối hợp thực hiện.
- Giám sát hiệu quả công tác tín dụng của CN.
Yêu cầu:
- Tốt nghiệp đại học các ngành Kinh tế, Tài chính – Ngân hàng.
- Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm liên quan đến công tác tín dụng hoặc vị trí tương đương.
- Kỹ năng giao tiếp, đánh giá, phân tích và tổng hợp tốt.
5.Chuyên viên Quản lý tín dụng – CN Sóc Trăng
Các nhiệm vụ chính:
- Thực hiện đầy đủ các thủ tục tín dụng theo quy định của pháp luật và ABBANK đối với tất cả các khoản vay/ bảo lãnh đã được phê duyệt.
- Thực hiện giải ngân sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt đầy đủ và hoàn tất các thủ tục theo quy định của pháp luật và ABBANK, quản lý toàn bộ danh mục khách hàng, hồ sơ các khoản vay/bảo lãnh tại Chi nhánh
- Phối hợp QHKH thường xuyên kiểm tra khách hàng do mình trực tiếp quản lý: về kỳ trả nợ, dư nợ còn lại, tình hình sử dụng vốn vay, chứng từ, điều kiện sau giải ngân và khả năng trả nợ vay … theo đúng quy định của ABBANK.
- Báo cáo tín dụng cho NHHH và Ban Lãnh đạo
Yêu cầu:
- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành kế toán – tài chính ngân hàng
- Ít nhất 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực liên quan
- Kỹ năng giao tiếp, đàm phán tốt
6. Chuyên viên QHKH Cá nhân/Doanh nghiệp – CN Sóc Trăng
Các nhiệm vụ chính:
- Tìm kiếm và tư vấn cho khách hàng về sản phẩm tín dụng/phi tín dụng của ABBANK.
- Tiếp nhận, thẩm định và hoàn tất hồ sơ vay của khách hàng.
- Hướng dẫn khách hàng lập giấy đề nghị vay vốn và chuẩn bị các hồ sơ cần thiết theo mẫu và theo quy định của ABBANK tại thời điểm tiếp xúc với khách hàng.
- Tiến hành thẩm định khách hàng theo đúng quy trình cho vay của ABBANK
- Hướng dẫn các thủ tục giải ngân cho khách hàng.
- Theo dõi và thường xuyên kiểm tra hoạt động kinh doanh và việc trả nợ của khách hàng theo đúng quy định của ABBANK.
- Theo dõi, chăm sóc khách hàng nhằm đảm bảo mối quan hệ tốt với ABBANK, đồng thời tăng cường bán chéo sản phẩm.
Yêu cầu:
- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành tài chính - ngân hàng, kinh tế, ngoại thương.
- Ít nhất 1năm công tác trong cùng lĩnh vực.
- Kỹ năng bán hàng và chăm sóc khách hàng tốt
- Kỹ năng giao tiếp, đàm phán tốt
7.Chuyên viên Hành chính nhân sự - CN Sóc Trăng
Các nhiệm vụ chính:
- Hỗ trợ quản lý hoạt động của bộ phận hành chính nhằm đảm bảo tốt công tác hành chính của CN và các PGD trực thuộc.
- Đề xuất, xây dựng và giám sát việc thực hiện các chính sách, quy trình nghiệp vụ liên quan đến công tác quản lý hành chính.
- Quản lý tòan bộ tài sản và cơ sở vật chất của CN và các PGD trực thuộc.
- Quản lý kinh phí về việc mua sắm tài sản, cơ sở vật chất liên quan đến hoạt động hành chính của CN và các PGD trong phạm vi được uỷ quyền.
- Phối hợp với phát triển mạng lưới - HO trong công tác phát triển mạng lưới các phòng giao dịch
- Quản lý, điều phối, lưu trữ các văn bản hành chính.
Yêu cầu:
- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành quản trị nhân sự, quản trị hoặc ngành luật
- Ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực liên quan
- Kỹ năng giao tiếp tốt
8. Kiểm Soát Viên – CN Sóc Trăng
Các nhiệm vụ chính:
- Kiểm sóat chứng từ kế tóan và phê duyệt theo phân cấp công việc đảm bảo tuân thủ đúng quy trình nghiệp vụ của ABBANK và pháp luật.
- Kiểm soát đảm bảo việc hạch toán chính xác các nghiệp vụ kinh tế phát sinh, thu đúng thu đủ các khoản thu nhập tính đúng tỉnh đủ các khoản chi trả cho khách hàng.
- Kiểm soát chất lượng các hoạt động giao dịch đối với Khách hàng của các giao dịch viên đảm bảo: nhanh chóng, chính xác, đầy đủ, kịp thời, an toàn, bảo mật.
- Kiểm tra và lưu các chứng từ kế tóan.
- Kiểm tra và đối chiếu công nợ phát sinh với bộ phận quan hệ khách hàng.
- Hỗ trợ Trưởng phòng kiểm quỹ tiền mặt định kỳ/đột xuất tại kho tiền.
Yêu cầu:
- Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành Kế toán, ngân hàng, kinh tế.
- Ít nhất 02 năm kinh nghiệm ở vị trí giao dịch viên tại các ngân hàng hoặc 01 năm ở vị trí kiểm soát.
- Ưu tiên ứng viên có chứng chỉ Kế toán trưởng.
- Ngoại hình khá, nhanh nhẹn.
- Có khả năng giao tiếp và quản lý tốt.
9. Giao Dịch Viên – CN Sóc Trăng
Các nhiệm vụ chính:
- Nhận tiếp quỹ nghiệp vụ đầu ngày và kết quỹ cuối ngày.
- Thực hiện các giao dịch gửi, rút tiền, chuyển tiền trên các tài khoản của khách hàng.
- Thu đổi séc du lịch, séc nước ngoài phát hành, thu đổi ngoại tệ mặt, mua bán, chuyển đổi ngoại tệ, chuyển khoản cho khách hàng.
- Thực hiện giải ngân, thu nợ tiền vay (vốn, lãi) tiền mặt, vàng và chuyển khoản.
Yêu cầu:
- Tốt nghiệp đại học, cao đẳng chuyên ngành tài chính ngân hàng.
- Ngoại hình khá, nhanh nhẹn, khả năng giao tiếp tốt.
- Anh văn giao tiếp.
Nộp đơn đăng ký ứng tuyển tại :
Các ứng viên quan tâm với vị trí này xin vui lòng gởi đơn ứng tuyển theo mẫu của ABBANK (tải về tại đây và gửi trực tiếp đến địa chỉ email: trangntm@abbank.vn hoặc tuyendung@abbank.vn

Hoặc gửi đơn ứng tuyển về địa chỉ sau:
Bộ phận tuyển dụng, lầu 5, Hội Sở ABBANK, 170 Hai Bà Trưng, Phường Đakao, Quận 1, TP.HCM.

Hạn chót nộp hồ sơ: 20/08/2010

Lần đọc: 6404
  #2  
Cũ 01-09-2010, 09:41 PM
Avatar của Admin
Admin Admin đang ẩn
Ở Đợ Trưởng
 
» Tham gia ngày: May 2010
» Đến từ: TP. Sóc Trăng
» Bài gửi: 626
» Đã cám ơn: 280
» Được cám ơn: 305 lần trong 174 bài viết
Mặc định Ngân hàng ABBANK tuyển nhân sựTHÔNG BÁO TUYỂN DỤNG TẠI SÓC TRĂNG

1. Giám Đốc Chi Nhánh
Các nhiệm vụ chính:
- Điều hành họat động kinh doanh của CN nhằm đạt chỉ tiêu kế họach do cấp trên giao
- Giám sát việc triển khai quy trình, quy chế, chính sách đảm bảo tính thống nhất, chuyên nghiệp, hiệu quả và tuân thủ tại CN.
- Quản lý phát triển khách hàng:
+ Duy trì và phát triển mạng lưới khách hàng cũ và mới của CN.
+ Tổ chức công tác bán hàng hiệu quả.
+ Tổ chức công tác sau bán hàng hiệu quả để tiếp thu ý kiến phản hồi.
- Quản lý lợi thế cạnh tranh trên thị trường:
+ Nâng cao phong cách phục vụ chuyên nghiệp và hòan thiện chất lượng phục vụ khách hàng.
+ Phối hợp với các Khối/Phòng/Ban để xây dựng, phát triển và triển khai các sản phẩm, dịch vụ mới nhằm tăng doanh thu, lợi nhuận và vị thế cạnh tranh của Ngân hàng.
- Giám sát và quản lý hiệu quả chi tiêu trong phạm vi ngân sách của CN
Yêu cầu:
- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành tài chính - ngân hàng, kinh tế, ngoại thương.
- Có ít nhất 6 năm kinh nghiệm làm tín dụng/ kế toán tài chính trong ngành tài chính, ngân hàng
- Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm ở vị trí quản lý
- Có kỹ năng lãnh đạo và hoạch định chiến lược
2.Trưởng Phòng Quản lý tín dụng
Các nhiệm vụ chính:
- Kiểm soát họat động tín dụng của phòng giao dịch nhằm đạt chỉ tiêu kế họach do cấp trên giao.
- Truyền đạt, đào tạo, triển khai quy trình, quy chế, chính sách cho nhân viên quan hệ khách hàng, quản lý tín dụng tại CN
- Triển khai định hướng Chính sách tín dụng của ABBANK cho nhân viên tín dụng và phối hợp thực hiện.
- Giám sát hiệu quả công tác tín dụng của CN.
Yêu cầu:
- Tốt nghiệp đại học các ngành Kinh tế, Tài chính – Ngân hàng.
- Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm liên quan đến công tác tín dụng hoặc vị trí tương đương.
- Kỹ năng giao tiếp, đánh giá, phân tích và tổng hợp tốt.
3. Kiểm Soát Viên
Các nhiệm vụ chính:
- Kiểm sóat chứng từ kế tóan và phê duyệt theo phân cấp công việc đảm bảo tuân thủ đúng quy trình nghiệp vụ của ABBANK và pháp luật.
- Kiểm soát đảm bảo việc hạch toán chính xác các nghiệp vụ kinh tế phát sinh, thu đúng thu đủ các khoản thu nhập tính đúng tỉnh đủ các khoản chi trả cho khách hàng.
- Kiểm soát chất lượng các hoạt động giao dịch đối với Khách hàng của các giao dịch viên đảm bảo: nhanh chóng, chính xác, đầy đủ, kịp thời, an toàn, bảo mật.
- Kiểm tra và lưu các chứng từ kế tóan.
- Kiểm tra và đối chiếu công nợ phát sinh với bộ phận quan hệ khách hàng.
- Hỗ trợ Trưởng phòng kiểm quỹ tiền mặt định kỳ/đột xuất tại kho tiền.
Yêu cầu:
- Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành Kế toán, ngân hàng, kinh tế.
- Ít nhất 02 năm kinh nghiệm ở vị trí giao dịch viên tại các ngân hàng hoặc 01 năm ở vị trí kiểm soát.
- Ưu tiên ứng viên có chứng chỉ Kế toán trưởng.
- Ngoại hình khá, nhanh nhẹn.
- Có khả năng giao tiếp và quản lý tốt.
Nộp đơn đăng ký ứng tuyển tại :
Các ứng viên quan tâm với vị trí này xin vui lòng gởi đơn ứng tuyển theo mẫu của ABBANK (tải về tại đây và gửi trực tiếp đến địa chỉ email: trangntm@abbank.vn hoặc tuyendung@abbank.vn

Hoặc gửi đơn ứng tuyển về địa chỉ sau:
Bộ phận tuyển dụng, lầu 5, Hội Sở ABBANK, 170 Hai Bà Trưng, Phường Đakao, Quận 1, TP.HCM.

Hạn chót nộp hồ sơ: 06/09/2010

Nguồn: abbank.vn
Viết bài mớiÐề tài đã khoá

Tags
abbank, bán hàng, cách, chó, chỉ tiêu, chứng chỉ kế toán, chuyên nghiệp, dịch vụ, doanh nghiệp, giao dịch, giao dịch viên, giải, hình, hiệu, khi, kiểm soát, kinh tế, làm việc, lưu, mua bán, ngày, nhân sự, nhân viên, năm, quan hệ, quản lý, quản lý tốt, quy trình, răng, sách, sóc trăng, tài khoản, tải, tốt, tổng hợp, thị trường, thiết, thu, thương, tiêu, tra, trang, trên, trị, truyền, trưng, tuyển dụng, vàng, vật, đào tạo, đại, điều, điều hành, điều kiện


Những người đang xem chủ đề: 1 (0 thành viên và 1 khách)
 
Công cụ bài viết
Kiểu hiển thị

Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của mình

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt


Untitled Document
 Tìm kiếm theo ID bằng cách
 
LINK TRUY CẬP NHANH
DÀNH CHO QUẢNG CÁO
Hỗ trợ trực tuyến


Mọi chi tiết xin liên hệ :
BQT Raovatsoctrang.com
Email: raovatsoctrang@yahoo.com.vn
Điện thoại:
Powered by: vBulletin v3.8.4
Copyright ©2000-2010, Jelsoft Enterprises Ltd.
Thành viên chịu trách nhiệm về thông tin bài viết của mình
Xem tốt nhất ở trình duyệt Firefox chế độ màn hình 1024 x 768